Castingสก๊อต เศรษฐพงษ์ หงส์กิตติกุล

สก๊อต เศรษฐพงษ์ หงส์กิตติกุล

สก๊อต เศรษฐพงษ์ หงส์กิตติกุล

สก๊อต เป็นนักแสดง และเขายังเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ชื่อ-สกุล : เศรษฐพงษ์ หงส์กิตติกุล
ชื่อเล่น : สก๊อต
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Advertisement -

ผลงาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x