Castingแม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์

แม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์

ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ (เกิด 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550) ชื่อเล่น แม็ค เป็นนักแสดงชาวไทย มีชื่อเสียงจากการรับบท วันเฉลิมวัยเด็ก จากละครเรื่อง ทองเนื้อเก้า ในปี พ.ศ. 2556

ผลงาน

Wallpaper

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง