Castingโจอี้ อนาวิล วิจิตรประไพ

โจอี้ อนาวิล วิจิตรประไพ

ชื่อ นามสกุล : อนาวิล วิจิตรประไพ
ชือเล่น : โจอี้
เกิด : 1 ธันวาคม 2541
อายุ : 20 ปี
ศึกษา :วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกนณ์มหาวิทยาลัย
สีที่ชอบ : สีฟ้า, เขียว
อาหารที่ชอบ : อาหารใต้, อาหารทะเล
งานอดิเรก : ดูหนัง, ปลูกต้นไม้, วิ่ง

IG: joey_anavin
- Advertisement -

SERIES

RELATED NEWS

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x