Castingอชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ

อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ

ชื่อ-สกุล : พีระกานต์ เตียวสุวรรณ
ชื่อเล่น : อชิ
เกิด : 28 พฤษภาคม 2005
ส่วนสูง : 177 ซม.

ผลงาน

Wallpaper

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง