More
  Category

  Episode

  The Gifted Graduation | EP.08

  "มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลง ฟันเฟืองที่บิดเบี้ยวของสังคมนี้"

  Oxygen the series | EP.07

  "มึงพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ แต่นอกจากมึงกูก็ไม่เคยให้ใครเข้ามาในห้องนี้"

  คนละทีเดียวกัน | EP.06

  "คนเราจะมีแต่ข่าวร้ายไม่ได้หรอก มันต้องมีข่าวดีบ้างแหละ"

  นิยามรัก So much in love | EP.11

  "ความรักของผมคือนอร์ธ ถ้านอร์ธยังเป็นนอร์ธ ผมก็จะรัก"