Castingฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย

ฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย

ชื่อ-สกุล : ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย
ชื่อเล่น : ฟอร์ด
วันเดือนปีเกิด : เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 (ปัจจุบันอายุ 21 ปี)
การศึกษา : ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สังกัด : ปัจจุบันเป็นนักแสดงอยู่ภายใต้สังกัด Me Mind Y

ผลงาน

Wallpaper

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง