Wednesday, April 24, 2024
Castingโจ กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์

โจ กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์

“โจ กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์” สำหรับความหมายของชื่อนั้นแปลว่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมและมีสติปัญญาเป็นเลิศ โดยหนุ่ม “โจ” เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ และเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวไม่มีพี่น้อง ด้านเรื่องของการเรียนในระดับตั้งแต่ประถมถึงปัจจุบัน เขาศึกษาในระดับประถมถึงมัธยมเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ในระดับมหาลัยศึกษาจบการศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์เอกเคมีวิศวกรรม ส่วนวิชาที่เขาชื่นชอบจะเป็นวิชาชีววิทยา ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์
ชื่อ-สกุล : กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์
ชื่อเล่น : โจ
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมยามว่าง : ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ

ผลงาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง