Castingหมิง ทัศน์พล เรืองกิจรัตนกุล

หมิง ทัศน์พล เรืองกิจรัตนกุล

ชื่อ-สกุล : ทัศน์พล เรืองกิจรัตนกุล
ชื่อเล่น : หมิง
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Advertisement -

ผลงาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x