HomeSectionซีรีส์แนะนำประจำปี 2022

ซีรีส์แนะนำประจำปี 2022

ซีรีส์ที่คัดเลือกแล้วโดยบรรณาธิการของเรา คะแนนที่ได้มาจาก 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. บทละคร 2. แคสติ้ง 3. โปรดักชั่น การให้คะแนนจะ verdict ได้เมื่อผ่านตอนที่ 5 ไปแล้วอนึ่งเรื่องที่เราคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่คะแนนสูงกว่า 6 เต็ม 10 นั่นคือคะแนนเหนือเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วเท่านั้นค่ะ