Seriesใครในกระจก Mystique In The Mirror

ใครในกระจก Mystique In The Mirror

นักแสดง | Casting

ตอนใหม่ | Episodes

แต่เดิม อลันก็เด็กหนุ่มที่มีชีวิตธรรมดาๆคนหนึ่ง
แต่แล้วชีวิตของอลันก็เปลี่ยนไป หลังจากเขาเห็นผีชายแก่แปลกหน้า ทุกครั้งที่ส่องกระจก
พ่อคิดว่าอลันเห็นภาพหลอน อลันจึงเข้ารับการบำบัด ที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง
ด้วยความหวังว่าเขาจะหาย และได้กลับไปหาพ่อ แต่ที่นั่น อฉันกลับเอกสารที่ระบุว่า
พ่อตายไปนานแล้วครับ…


สังกัด : บริษัท อลิน อลัน จำกัด


เร็วๆ นี้


ข่าวอัพเดต | News

Free Wallpaper